การจัดการน้ำ

เนื่องจากตระหนักว่าน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและระบบการควบคุมคุณภาพน้ำอันเคร่งครัดโดยการออกแบบและเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของน้ำเสียจากโรงงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปและที่ตั้งของโรงงานแต่ละโรงงาน โดยปัจจุบันแต่ละโรงงานของบริษัทฯมีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ดังนี้

โรงงานปทุมธานี :

ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket) และระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge) โรงงานปทุมธานี คว้ารางวัลโรงงานรักษ์เจ้าพระยายอดเยี่ยม ในโครงการ "รักแม่ รักษ์แม่น้ำ" จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานนครราชสีมา :

ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aerated Lagoon และระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Oxidation Pond และระบบตกตะกอนในการกำจัดสาหร่าย

โรงงานนครสวรรค์ :

ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge) โรงงานนครสวรรค์ คว้ารางวัลโรงงานรักษ์เจ้าพระยายอดเยี่ยม ในโครงการ "รักแม่ รักษ์แม่น้ำ" จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานสุราษฎร์ธานี :

ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge)

โรงงานชลบุรี :

ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Anaerobic Filter และระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge)