ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 2 ของภาคอีสาน

 

                                                                                                           

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 2 ของภาคอีสาน

1.เมธินทร์ หึกขุนทด

2.จันทร์จิรา วงษ์ชารี

3.ณิชนันทน์ ศรัณย์ภัทร์

4.เพ็ญพักตร์ ศรีวัฒนพงษ์

5.วราภรณ์ ออเจษฎากุล

6.ภคนันท์ สุกแสง

7.ณัฏฐพิชา อักโข

8.วรรณา แสงเพชร

9.ขวัญดาว แสงอนุรักษ์

10.รุ่งอรุณ เพ็งธรรม

11.ด.ช.วรเมธ สายแวว

12.ด.ช.ศิวกร กสิผล

13.จินตนา ฤทธิ์กระโทก

14.ชีวิน แสงศิรินาวิน

15.นิภาพรรณ พูนธนาสิทธิ์

มีคริสตัลอยู่ในมือ ก็เหมือนถือ ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง

อ่านต่อ

กำ๋คริสตัลอยู่ในมือ ก็เหมือนถือ ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ