คณะผู้บริหาร


 • นายสมชาย บุลสุข

  ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข

  กรรมการผู้จัดการ
 • นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • นายปริญญา เพิ่มพานิช

  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
 • นายทนงศักดิ์ โอสถานนท์

  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
 • นายพีรพงศ์ กรินชัย์

  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 • นายพิบูลย์ วรวัฒน์

  ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มและผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี
 • นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์

  ผู้จัดการทั่วไป
  โรงงานนครราชสีมา
 • นายวิรัช อิทธิกำจร

  ผู้จัดการทั่วไป
  โรงงานสุราษฎร์ธานี